مدیریت اتوبوسی، مدیریت تاکسی تلفنی

مدیریت اتوبوسی، مدیریت تاکسی تلفنی

این مطلب در اسفند ٨۵ نگارش و منتشر شده است اینک بازنشر آن را با توجه به محتوای روزآمد آن می خوانید

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

مدیریت اتوبوسی، مدیریت  تاکسی تلفنی

بعضی مدیران می آیند با خود تعدادی را می آورند. سازمان را فتح می کنند.  عملا هیچ فعایت بلند مدت و مناسبی را از خود به جای نمی‌‌گذارند. ایده جدیدی ندارند. اشکالات سیستم به قبل از آنها بر می گردد. با هیاهو می آیند و با هیاهو می روند. موقع رفتن هم گروهی می روند. این گروه به نوعی حامیان و پشتیبانان مدیر اتوبوسی هستند. مدیران تاکسی تلفنی به تنهایی می آیند و به تنهایی می روند. علاوه بر کشف مشکل دنبال اشکال و راه حل آن نیز هستند. برنامه های بلند مدت و با ایده های جدید دارند. آرام می آیند و آرام می روند.

بعضی از خصوصیات مدیران اتوبوسی

 • موقع انتصاب به هر پستی به اندازه یک اتوبوس از نوابغ با خود به همراه دارند
 • ایستاده های وسط اتوبوس از سر و کول هم بالا می روند
 • تعداد  زیادی از جاماندگان دنبال اتوبوس می دوند
 • در هر ایستگاه برای سوار و پیاده شدن تعدادی از سواره های قبل جامانده و تعدادی از جامانده ها سوار می شوند ( مدیریت سفارشی)
 • فرهنگ سازمانی به فرهنگ اتوبوس کاملا شبیه است. ( موقع عزل و نصب ها پیاده شو بینیم بوا برای عزل… یا بپر بالا بریم جانمونی برای نصب )
 • در صورت نیاز از کمک راننده – معاون –  استفاده خواهد شد. در صورت عدم نیاز او را هم پیاده خواهیم کرد.
 • برای سوار شدن در اتوبوس حتما استفاده از  بلیت حامیان الزامی است ( روابط به جای ضوابط یعنی پارتی)
 • معمولا ناف این گونه مدیران را با مدیر کلی بریده اند. به صورت طبیعی باید مدیر کل یا رییس باشند. مهم نیست در چه پستی با چه تخصصی، مهم مدیر بودن آنها است.
 • همیشه دیگران را به دیده حقارت می نگرند. نگاه از بالا به پایین.
 • در هر محلی که احساس کنند اتوبوس را مجبور به دور زدن می کنند.
 • کارهای سازمان را در منزل و کارهای منزل را در سازمان انجام می دهند.
 • برای انجام هر کاری دنبال یک سفارش کننده می گردند.
 • خانواده آنها نیازمند استفاده از امکانات سازمانی هستند. چرا که مدیر نمی تواند به علت مشغله زیاد به آنها رسیدگی کند.
 • همیشه برای هیچ کاری وقت ندارند.
 • هیچ گاه برای خانواده به اندازه کافی وقت ندارند. خانواده نیز هیچ گاه این موضوع را نمی پذیرد.
 • مبنای ارزیابی از خود و سازمان را بر کمیت  فعالیت ها می گذارند.
 • اساس فعالیت بر نبوغ خود انگاشت استوار است.
 • از نظر خانواده و فامیل تقریبا در انزوا هستند.
 • در اتوبوس او همیشه جای برای همه تنگ است.
 • موقع ورود به هر سازمان بار و بندیل زیادی برای گسترانیدن دارند.
 • موقع رفتن از پستی به پست دیگر باز هم یک اتوبوس از نوابغ دنبال او به راه خواهند افتاد.

تعدادی از خصوصیات مدیران تاکسی تلفنی

 • موقع انتصاب به هر پستی با تاکسی تلفنی و به تنهایی می آیند. ( کسی همراه آنها نیست)
 • خود را مجاز به سوار کردن افراد بدون دلیل در تاکسی تلفنی نمی بینند. یا تاکسی فقط مجاز به حمل سرنشین مصوب است نه بیش تر.
 • فرهنگ سازمانی تاکسی تلفنی حاکم است . (‌ جسارتا مقصد جنابعالی کجا است. )
 • کسی دنبال تاکسی تلفنی نمی دود.
 • در صورت نیاز از افراد بهره خواهد جست.
 • ناف این گونه مدیران را با مدیر کلی و ریاست نبریده اند.
 • نگاه آنها به افراد سازمانی نگاهی همراه با احترام متقابل است.
 • کارهای سازمان را در سازمان و کارهای منزل را در منزل انجام می دهند.
 • به موقع سازمان را ترک می کنند. ( حسب شرایط و میزان کار)
 • بیماری بیشمانی سازمانی ( زیاد ماندن در اتاق کار) ندارند.
 • خانواده آنها خودشان امورات خود را کنترل می کنند.
 • در فامیل و خانواده در وسط حلقه جای دارند.
 • همیشه باری خانواده به اندازه کافی وقت دارند. اگر چه در همه زمان ها به یک نسبت نباشد. خانواده نیز این موضوع را درک می کند.
 • در تاکسی تلفنی آنها به روی هیچ کس بسته نیست. در صورت نیاز به راحتی پیاد می شوند و جای خود را به دیگری می دهند.
 • هیچ گاه برای کسی خارج از توان و استعداد واقعی سفارش ندارند.
 • موقع ورود به هر سازمان با یک کیف دستی ساده می آیند.
 • برای هیچ کاری دنبال حامی یا سفارش دهنده نمی گردند.
 • فقط در محل های ویژه دستور دور زدن می دهند.
 • اساس فعالیت ها بر کار تیمی است.
 • مبنای ارزیابی از خود و سازمان را بر کیفیت  فعالیت ها می گذارند.
 • موقع رفتن دوباره به همان تاکسی تلفنی زنگ می زنند.

 

پاسخی بگذارید