درباره

زمینه های پژوهشی: اشاعه اطلاعات، اشاعه گزینشی اطلاعات، مدیریت آموزش عالی، رفتار اطلاع یابی، با گرایش های خاص و کشاورزی، ادبیات، فلسفه، فلسفه علم اطلاعات

علاقه مندی های پژوهشی: مبانی فلسفی علم اطلاع رسانی، ذخیره و بازیابی اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی،

ایمیل: beiglou@gmail.com

وب سایت : www.shenaseh.com

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.