فلسفه

مدیریت، سوء مدیریت، نامدیریت

مدیریت، سوء مدیریت، نامدیریت

مدیریت را تعاریف مختلفی کرده‌اند. در یک معنا و از یک رویکرد مدیریت علم، فن و هنر تصمیم‌گیری است. وظیفه‌ی اصلی مدیر در این نوع رویکرد تصمیم‌گیری‌های علمی، صحیح و موثر است. مدیر می‌کوشد با استفاده از مجموعه‌ی داده‌ها و اطلاعات موجود یا تولید شده بر اساس ورودی‌ها/ خروجی‌ها صحیح‌ترین تصمیم‌ها را اتخاذ نماید. بهره‌گیری […]

سندروم رابینسون کروزوئه

سندروم رابینسون کروزوئه

تصویر اول آرزوی یک جزیره‌ی دور افتاده، که در آن جنگلی از درختان گرمسیری با رودها و پیچ‌آب‌های بسیار، که در هر لحظه اتفاق تازه‌ای را رقم می‌زند. پرندگانی که رنگ‌هاشان تاکنون نقش هیچ لباسی را حتی در خیال تصویر نکرده‌اند. کلبه‌ای که دود رها شده از دودکشش فضای آبی آسمان را رویایی‌تر می‌کند و […]

آیا نادر از سیمین جدا می شود؟

آیا نادر از سیمین جدا می شود؟

آیا سرانجام نادر از سیمین جدا شد؟ حق با چه کسی بود؟ آیا نادر در فرآیند کشمکش های اجتماعی، خانوادگی و قضایی بی گناه بود؟ آیا سیمین برای رفتارهایش دلایل موجهی داشت؟    در نگاهی کلی ساده ترین راه پاک کردن صورت مساله این است که حق را به یک طرف ماجرا بدهیم و قال […]

اصل پیش بینی پذیری رویدادها (دترمینیسم تمامیت خواهانه)

اصل پیش بینی پذیری رویدادها (دترمینیسم تمامیت خواهانه)

  کلیه‌ی جوامع براساس مجموعه کارکردها و عملکردهای اجزای مدیریتی، سازمان‌ها و دولت‌مردان آن از منظر پیش‌بینی پذیری رفتارها قابل بررسی است. هنگامی که جامعه‌ای راه تعالی یا در جهت عکس آن راه انحطاط را در پیش گرفته و می پیماید مجموعه‌ای از رخدادهای قابل پیش‌بینی یا قابل انتظار برای حدوث وجود دارد که پایه‌ی […]