فلسفه

آنتروپی، اطلاعات، ابهام

آنتروپی، اطلاعات، ابهام

اگر اختلاف سطح منبع فرستنده ی داده ها و منبع گیرنده ی آن کم باشد آنتروپی بالا و حضور اطلاعات اندک خواهد بود. شانون-ویور معتقد بودند که داده های فیزیکی آنالوگ یا دیجیتال که در کانال های ارتباطی به چرخه  می افتد همان اطلاعات است. به بیانی دیگر اختلاف سطح ترمودینامیکی برای تبدیل حرارت به […]

در باب دوست، استخوان و پوست

دوستی ناگزیر است. دوست مثل وصله برای زمان پنچری جسم و جان است. دوستی مثل هوا برای هوازیستی است. مثل آب برای آبزیستی است. مثل خون برای دستگاه گردش خون است. آب برای ماهی دوست است دوستی است. ماهی‌های دیگری برای هر ماهی حکم پسرخاله، دخترخاله، عمو، عمه و دایی و نسبیان و سببیانند. اما […]

زبان و اندیشه

گای دویچر، در روزنامه «هرالد تریبیون» در مقاله‌ای با عنوان «آیا زبان شما چگونگی فکر شما را شکل می‌دهد؟» می‌نویسد: پژوهش‌های چندسال اخیر نشان می‌دهد که هنگامی که ما زبان مادری خود را می‌آموزیم همراه آن رفتارهای فکری مشخصی را هم یاد می‌گیریم و این رفتارهای فکری تأثیر مهمی در شکل‌گیری نوع تجربیات ما از […]

خوب، بد، زشت در شش نگاه

حادثه اول در شش نگاه: یک: یک بچه گنجشک که تازه پرواز کردن را آموخته بود با نگرانی و شوق همراه با نوعی پز در حال پرواز کردن بود. نگران از سقوط، ترس از ارتفاع، خطرات این فرایند جدید و در ضمن شوقی سرشار و وصف ناپذیر از توان انجام این عمل محیرالعقول  همه و […]