مديريت

آیا کاغذ فراموش شدنی است؟

آیا کاغذ فراموش شدنی است؟

به ذهنت فشار می آوری. تمام خلاقیتت را از طریق کلمات به صور گوناگون وارد محیط مجازی می‌کنی. شعر می‌گویی. داستان می‌نویسی. مقاله‌ای٬ خاطره‌ای٬ نوشته ای، کشف فرمولی، حل مساله‌ای و … . از خودت راضی هستی. خالی شده‌ای. حسی عمیق مثل حس زایش . حس مادر بعد از فراغت. به فرزندت نگاه می‌کنی. جز […]

استاد ایرج افشار از زبان استاد پوری سلطانی

استاد ایرج افشار از زبان استاد پوری سلطانی

برگرفته از عطف ایرج افشار کتابدار حدود شصت سال پیش نام ایرج افشار را برای نخستین بار از همسرم – مرتضی کیوان – شنیدم که با هم کوه می رفتند. در آن زمان من با کتاب مأنوس بودم و با دنیای نشر و کتابداری بیگانه.  هیچ گاه فرصتی پیش نیامد که ایرج افشار را از […]

مدیریت، سوء مدیریت، نامدیریت

مدیریت، سوء مدیریت، نامدیریت

مدیریت را تعاریف مختلفی کرده‌اند. در یک معنا و از یک رویکرد مدیریت علم، فن و هنر تصمیم‌گیری است. وظیفه‌ی اصلی مدیر در این نوع رویکرد تصمیم‌گیری‌های علمی، صحیح و موثر است. مدیر می‌کوشد با استفاده از مجموعه‌ی داده‌ها و اطلاعات موجود یا تولید شده بر اساس ورودی‌ها/ خروجی‌ها صحیح‌ترین تصمیم‌ها را اتخاذ نماید. بهره‌گیری […]

مدیریت اتوبوسی، مدیریت تاکسی تلفنی

مدیریت اتوبوسی، مدیریت تاکسی تلفنی

این مطلب در اسفند ٨۵ نگارش و منتشر شده است اینک بازنشر آن را با توجه به محتوای روزآمد آن می خوانید =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- مدیریت اتوبوسی، مدیریت  تاکسی تلفنی بعضی مدیران می آیند با خود تعدادی را می آورند. سازمان را فتح می کنند.  عملا هیچ فعایت بلند مدت و مناسبی را از خود به جای […]