مديريت

سندروم رابینسون کروزوئه

سندروم رابینسون کروزوئه

تصویر اول آرزوی یک جزیره‌ی دور افتاده، که در آن جنگلی از درختان گرمسیری با رودها و پیچ‌آب‌های بسیار، که در هر لحظه اتفاق تازه‌ای را رقم می‌زند. پرندگانی که رنگ‌هاشان تاکنون نقش هیچ لباسی را حتی در خیال تصویر نکرده‌اند. کلبه‌ای که دود رها شده از دودکشش فضای آبی آسمان را رویایی‌تر می‌کند و […]

اصل پیش بینی پذیری رویدادها (دترمینیسم تمامیت خواهانه)

اصل پیش بینی پذیری رویدادها (دترمینیسم تمامیت خواهانه)

  کلیه‌ی جوامع براساس مجموعه کارکردها و عملکردهای اجزای مدیریتی، سازمان‌ها و دولت‌مردان آن از منظر پیش‌بینی پذیری رفتارها قابل بررسی است. هنگامی که جامعه‌ای راه تعالی یا در جهت عکس آن راه انحطاط را در پیش گرفته و می پیماید مجموعه‌ای از رخدادهای قابل پیش‌بینی یا قابل انتظار برای حدوث وجود دارد که پایه‌ی […]

خصایص کارمندان

كارمندان در خصلت و منش اداري برسه+يك دسته‌اند: كارمندان مرغ صفت كارمندان گربه صفت كارمندان سگ صفت +1. كارمندان اسب صفت (نجيب) كارمندان مرغ صفت: الف. نسبت به ساير همكاران خود كم تر كار مي كنند ب. دير سر كار خود حاضر مي شوند پ. زود محل كار خود را ترك مي كنند. ت. گواهي […]

مدیریت، نامدیریت، سوء مدیریت

مديريت را تعاريف مختلفي كرده‌اند. در يك معنا و از يك رويكرد مديريت علم، فن و هنر تصميم‌گيري است. وظيفه‌ي اصلي مدير در اين نوع رويكرد تصميم‌گيري‌هاي علمي، صحيح و موثر است. مدير مي‌كوشد با استفاده از مجموعه‌ي داده‌ها و اطلاعات موجود يا توليد شده بر اساس ورودي‌ها/ خروجي‌ها صحيح‌ترين تصميم‌ها را اتخاذ نمايد. بهره‌گيري […]