مديريت

مدیریت معکوس

مديريت معكوس نوع ديگري از نامديريت را مي توان مديريت معكوس نام‌گذاري كرد. در اين شيوه‌ي آگاهانه، نامديريت نقش و جايگاه مديران با نقش‌هاي كاركنان رده‌هاي پايين عوض مي‌شود. نامديران از بخش هاي زيردستي درخواست ارايه‌ي استراتژي‌هاي سازماني مي‌كنند. اهداف كلان را مجموعه‌هاي پايين‌دستي ارايه مي‌كنند. نامديران در اين شيوه در كوچك‌ترين و جزيي‌ترين كارها […]

عادات مشابه سازمان های اداری ما

15 عادت مشابه سازمان های ناکارآمد یا نظام اداری ما چه می خواهد؟ بعد از تغييرات كوچك و بزرگ سياسي در كشورهايي مثل كشور ما به لحظه هايي مي رسيم كه سوالات اساسي در خصوص چيستي و چرايي سازمان برايمان ايجاد مي شود. بسياري از سازمان ها به ظاهر سرپا ديده مي شوند. اما  نه […]

مدیریت اتوبوسی، مدیریت تاکسی تلفنی

مدیریت اتوبوسی، مدیریت  تاکسی تلفنی بعضی مدیران می آیند با خود تعدادی را می آورند. سازمان را فتح می کنند.  عملا هیچ فعایت بلند مدت و مناسبی را از خود به جای نمی‌‌گذارند. ایده جدیدی ندارند. اشکالات سیستم به قبل از آنها بر می گردد. با هیاهو می آیند و با هیاهو می روند. موقع […]