وردپرس

شخصیت و ضد شخصیت روشنفکر در برابر ناروشنفکر

شخصیت و ضد شخصیت روشنفکر در برابر ناروشنفکر

یک شخصیت و یک ضد شخصیت خاص نسبتا ثابت پای ثابت همه‌ی سریال‌های به اصطلاح نود قسمتی مهران مدیری است. بعد از طنزهای جُنگ‌گونه مثل پرواز ۵۷ و امثالهم وقتی پای در مسیر ساخت سریال‌های طنز با محوریت داستان، تم و درونمایه‌ی مشترک مثل پاورچین، قهوه‌ی تلخ، شب‌های برره، در حاشیه … گذاشت این دو شخصیت و […]

اعتماد الکترونیکی

اعتماد الکترونیکی

آیا کاغذ فراموش شدنی است؟ یا چگونه می توان به دنیای مجازی اعتمادکرد؟ به ذهنت فشار می آوری. تمام خلاقیتت را از طریق کلمات به صور گوناگون وارد محیط مجازی می کنی. شعر می گویی. داستان می نویسی. مقاله ای٬ خاطره ای٬ نوشته ای و … . از خودت راضی هستی. حسی عمیق مثل حس […]