عمومی

کتابخوان الکترونیکی رنگی

کتابخوان الکترونیکی رنگی

کتابخوان های الکترونیکی دستگاهی پرتابل برای خواندن و مطالعه کتاب های با فرمت دیجیتالی هستند. این دستگاه ها برای کسانی طراحی شده است که علاقه خود را به فرم سنتی کتاب در دنیای دیجیتال حفظ کرده اند. در واقع کتاب‌واره ای است که محتوایش به صورت دیجیتالی خوانده می شود. شما می توانید کتاب را […]

زبان و اندیشه

گای دویچر، در روزنامه «هرالد تریبیون» در مقاله‌ای با عنوان «آیا زبان شما چگونگی فکر شما را شکل می‌دهد؟» می‌نویسد: پژوهش‌های چندسال اخیر نشان می‌دهد که هنگامی که ما زبان مادری خود را می‌آموزیم همراه آن رفتارهای فکری مشخصی را هم یاد می‌گیریم و این رفتارهای فکری تأثیر مهمی در شکل‌گیری نوع تجربیات ما از […]