عمومی

آناکارنینا در خیابان ولیعصر تهران

آناکارنینا در خیابان ولیعصر تهران

آناکارنینا را در خواب می‌بینم زمستان مسکو و خیابان‌های یخ‌زده‌ی سن‌پترزبورگ. درشکه‌ای اشرافی که پرده‌ی اتاقکش کنار می‌رود و زیر نور فانوس کم سویش شبحی با کلاه لبه‌دار دیده می‌شود. دلم هُـری می‌ریزد. ناگهان آتشی سوزان و آوازهای دسته‌جمعی سرخ‌پوستان و نیزه‌هایی که پرتاب می‌شوند و یک‌صدا فریاد می‌زنند هو…هو….هو. ‌و باب مارلی با گیتاری […]

وزن و عروض در شعر فارسی

وزن و عروض در شعر فارسی

فارغ از تطور تاریخی وزن عروضی که شعر به خودش از زمان نظامی عروضی تا ملک ‌الشعرای بهار، خانلری، شمیسا و نیما و کابلی و شاملو… دیده و از بیتی نامقفی شروع و تا قصاید و غزلیات فاخر شکل‌های متفاوت را تجربه کرده، نگاه فلسفی شاعران به این مقوله را حداقل در سه دسته متفاوت می‌توان دسته […]

مُرده‌سرزمین ِ بی‌انجام

مُرده‌سرزمین ِ بی‌انجام

مرا ادامه بده در خطی از خاطرات شرجی هم بزن مثل قند ته استکان چای تلخ ببر مرا دست‌هایم گرفتن را طلب دارند زمین خورده‌ام هم حالا در این نوانخانه‌ای که نامش ایران بکش مرا به زنجیر خواهشی شهوتناک ببند به نیمه‌های شب و عریانی‌ام را بکش به بومی تیره برای شکم‌های برآمده از گرسنگی […]